Høreapparater

Klinikken har godkendelse til høreapparat-behandling i puljeordning over den offentlige sygesikring uden egenbetaling.
Puljeordningen er lavet for at nedbringe ventetiden på de offentlige høreklinikker. Der er derfor det samme udvalg af høreapparater som på de offentlige høreklinikker, og der gælder de samme vilkår og regler, som hvis høreapparaterne var udleveret der.

Vi gør opmærksom på, at puljeordningen kun omfatter ukomplicerede og symmetriske høretab, og skelneevnen skal være mindst 75% på begge ører.

Læs eventuelt Sundhedsstyrelsens information til dig der overvejer et høreapparat her.

Hvis du godkendes til høreapparatbehandling i puljeordning hos os, foregår det i klinikkens lokaler hos vores faste og erfarne audiologiassistent Britt Damgaard

Hvis du har problemer med rengøring af dit høreapparat, skift af filter, batteri eller slange så se her.

Der er 4 års garanti på høreapparaterne, fra den dato de er blevet udleveret. Såfremt høreapparaterne kræver reparation i denne periode, bedes du selv sende dem til:

Oticon apparat:
Oticon Danmark
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Sivantos apparat:
Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ

HUSK ved indsendelse af apparatet, at vedlægge dit navn, CPR-nummer og adresse samt beskrivelse af fejlen.

Når garantien udløber (4 år fra den dato de er udleveret), dækker den offentlige sygesikring ikke længere justering eller reparation. Du skal selv være opmærksom på udløbsdatoen, og du har ret til at søge om nye høreapparater 6 måneder inden garantiens udløb.

Her finder du information fra Sundhedsstyrelsen: “Hvis du skal ha’ høreapparat”